เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา กฎหมายชาวบ้าน  กฎหมายชาวบ้าน คือ เว็บไซต์กฎหมาย ที่ให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป ให้เข้าใจ ในเรื่องราวของกฎหมายอย่างถูกต้อง ทางเว็บไซต์ทนายชาวบ้าน จะให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ โดยการนำบทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาให้อ่านได้ศึกษากันในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่มักจะเกิดเป็นปัญหาข้อพิพาท และเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล เช่น เรื่องที่ดิน, มรดก, เรื่องของครอบครัว, หรือการทำสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งทางเว็บไซต์กฎหมายชาวบ้าน ยังเปิดช่องทางให้คำปรึกษากฎหมาย หรือคดีความต่างๆ กับทนายความ โดยเปิดช่องทางให้คำปรึกษา หรือสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์ สายด่วนทนายความ ทางโปรแกรมไลน์ (LINE) ทางอีเมล์ (Email) หรือทางเว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมายในเว็บไซต์ ซึ่งท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องกฎหมายหรือคดีความ สามารถขอคำปรึกษา หรือขอสอบถามเข้ามายังเราได้ ตามช่องทางที่เราได้จัดทำไว้ได้เลยครับ กฎหมายชาวบ้าน กลับหน้าแรก ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย