เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าเป็นทรัพย์มรดก  มีบ่อยครั้ง มีคนเข้ามาขอคำปรึกษากฎหมาย โดยเบื้องต้นได้แจ้งว่าจะขอคำปรึกษาเรื่องมรดก แต่พอพูด คุยซักถามถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้ว กลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องของมรดก โดยผู้ขอคำปรึกษามีความ เข้าใจผิดไปว่า ทรัพย์สินของพ่อแม่ทุก ๆ อย่างที่มีนั้น คือทรัพย์มรดกที่ลูก ๆ ทุกคนมีสิทธิมีส่วนแบ่งด้วยเสมอ ทั้ง ๆ ที่ตัวเจ้าของทรัพย์สิน คือพ่อแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่ โดยเมื่อพ่อหรือแม่ทำการแบ่ง หรือโอนทรัพย์สินของตัวเองให้ กับลูกบางคนโดยเสน่ห์หา ลูก ๆ คนอื่นที่ไม่ได้ส่วนแบ่งด้วยก็เกิดความไม่พอใจ ก็พยายามเรียกร้องสิทธิที่คิดว่าตัว เองมี จนเกิดปัญหาความบาดหมางขึ้นในระหว่างเครือญาติ กว่าจะอธิบายให้ผู้ขอคำปรึกษาได้เข้าใจก็ยากอยู่ ซึ่ง ในคราวนี้เราจะมาอธิบายถึงเรื่องนี้กัน การจะแยกทรัพย์สินของคนตาย ว่าสิ่งไหนเป็นทรัพย์มรดกบ้างนั้น เราจะแยกโดยใช้การตายเป็นเส้นแบ่ง แบบง่าย ๆ โดยใช้หลักพิจารณาที่ว่า ทรัพย์สินใดที่ได้มาก่อนตาย หรือมีอยู่ในขณะที่ตายนั้น เป็น “ทรัพย์มรดก ของคนตาย” ส่วนทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังการตาย หรือได้มาเนื่องจากการตาย ทั้งหมดที่ได้มา จะไม่ใช่ทรัพย์ มรดกของคนตาย ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนตาย หรือมีอยู่ในขณะที่ตายนั้น ไม่น่าจะยากในการทำความเข้าใจซักเท่าไหร่ ส่วนทรัพย์สินที่ได้มาภายหลัง หรือได้มาเนื่องจากการตายนั้น ยกตัวอย่างก็เช่น เงินค่าทดแทนจากการเสียชีวิต, เงินค่าสินไหมจากประกันภัย, เงินสงเคราะห์ในการจัดงานศพ เป็นต้น กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์