เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มรดกที่เป็นหนี้สินของคนตาย
 ตามกฎหมาย มรดกของคนตายไม่ได้มีแต่เพียงทรัพย์สินเท่านั้น มรดกของคนตายยังรวมไปถึงหนี้สิน ของคนตายด้วย ในส่วนของหนี้สินของคนตายนั้น ถือเป็นมรดกในส่วนของหน้าที่หรือความรับผิดของคนตายซึ่งมี อยู่ในขณะที่มีชีวิต และเมื่อเสียชีวิตแล้ว หากหนี้สินยังมีอยู่ ก็จะตกทอดมายังทายาทของคนตายด้วย เฉกเช่นเดียว กับมรดกที่เป็นทรัพย์สิน เป็นธรรมดาของคนเรา หากได้รับมรดกมาทั้งที ก็อยากได้แต่ทรัพย์สินของมีค่า ส่วนมรดกที่เป็นหนี้สิน นั้น มีแต่ความรับผิด ใคร ๆ ก็คงไม่อยากจะได้ ครั้นจะเลือกเอาแต่มรดกที่เป็นทรัพย์สิน ไม่เอามรดกที่เป็นหนี้ อย่างนี้ก็ทำไม่ได้อีก สุดท้ายก็คงต้องรับมาทั้งหมดอยู่ดี ซึ่งจริง ๆ แล้วในเรื่องของมรดกที่เป็นหนี้นี้ ถ้ามาดูหลัก การแล้วก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาที่จะต้องมาคิดให้หนักใจแต่อย่างใด เพราะไม่ได้ทำให้ทายาทต้องเป็นหนี้ล้มละลาย ไปด้วย มากสุดก็แค่ไม่ได้ก็เสมอตัว ซึ่งในเรื่องนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจกัน หนี้สินของคนตายนั้น กฎหมายเขาถือว่าเป็นมรดกที่จะตกทอดไปยังทายาทด้วยอย่างหนึ่ง แต่หนี้สินของ คนตายที่จะตกทอดไปยังทายาทนั้น อย่างไรเสียก็ยังถือว่าเป็นหนี้ของคนตายที่จะรับผิดชอบอยู่เหมือนเดิม ไม่ใช่หนี้ ของทายาทที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นหากจะให้ทายาทที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยมารับผิดชอบในหนี้สินนั้น เป็นการส่วนตัวทั้งหมด ก็ดูจะไม่เป็นธรรม ฉะนั้นเมื่อหนี้เป็นของคนตาย ๆ ก็ควรเป็นคนรับผิดชอบเอง ด้วยการใช้ ทรัพย์สินของคนตายที่เป็นมรดกนั่นแหละ เอามาชดใช้หนี้สินตรงนี้ให้หมด ทีนี้มาดูกฎหมาย ๆ ก็บอก ทายาทของ คนตายไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของคนตาย มากไปกว่าหรือเกินไปกว่าทรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับมาจากคนตาย ซึ่งหากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายกว่านี้ ก็ต้องบอกว่า หนี้สินของคนตายนั้น อย่างไรเสีย ทายาทของคน ตายก็ต้องเข้ามาจัดการรับผิดชอบชดใช้ แต่การรับผิดชอบนั้น ไม่เกินหรือมากไปกว่าทรัพย์มรดกที่ทายาทคนนั้นได้ รับมาจากคนตาย ทายาทได้รับทรัพย์มรดกมาเท่าไหร่ก็ใช้หนี้ไปเท่านั้น หากใช้หนี้หมดแล้วทรัพย์มรดกเหลือ ทายาทก็เอาไปได้ แต่หากไม่พอใช้หนี้ ทายาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่อแล้ว ถือว่าจบเรื่อง หรือกรณีมรดกของ คนตายมีแต่หนี้ ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย แบบนี้ทายาทก็ไม่ต้องควักเนื้อเอาเงินของตัวเองออกมาชอบชดใช้แต่อย่าง ใดนะครับ. *********** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าหลักเว็บไซต์