เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กฎหมายมรดก ผู้จัดการมรดก การทำพินัยกรรม - มรดกคืออะไร - หลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าเป็นทรัพย์มรดก - ทรัพย์มรดกตกทอดไปยังทายาทเมื่อใด - มรดกที่เป็นหนี้สินของคนตาย - มรดกตกทอดไปยังทายาท เมื่อถือว่าบุคคลใดตาย จากการหายสาบสูญ - ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของคนตาย มีกี่ประเภท - คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับมรดกของคนตาย - คนตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือทำไว้แต่ไม่มีผลบังคับ - สิทธิการเป็นทายาทของคนตาย และเป็นผู้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรม - พระภิกษุเรียกร้องเอาส่วนแบ่งมรดกในฐานะทายาท - ทรัพย์มรดกของพระภิกษุ - ส่วนแบ่งทรัพย์สินของคนตายที่มีคู่สมรส ก่อนเป็นทรัพย์มรดก - ลูกนอกสมรสที่พ่อรับรองแล้ว มีสิทธิรับมรดกของพ่อ - สามีภริยาที่แยกกันอยู่ โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ยังมีสิทธิรับมรดก - ลำดับของทายาท ที่มีสิทธิรับมรดกของคนตาย - สิทธิในการได้รับมรดกของทายาทแต่ละลำดับ - สิทธิ์รับมรดกของผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน - ทายาทในลำดับเดียวกันมีหลายคน -
กลับหน้าแรก